Головна /  Путівник /  Фонди громадських організацій /  Всеукраїнська рада Всесоюзного товариства політкаторжан і зсильнопоселенців, м. Харків (1921-1935)

Всеукраїнська рада Всесоюзного товариства політкаторжан і зсильнопоселенців, м. Харків (1921-1935)

Фонд
23
Дати
1908–1935
Кількість описів
1
Кількість справ
148
Історична довідка
Всеукраїнська рада Всесоюзного товариства політкаторжан і зсильнопоселенців створена у 1921 р. у Харкові. Очолювала відділення товариства, які існували в Україні – у Києві, Харкові, Одесі та Дніпропетровську. Товариство провадило реєстрацію та облік колишніх політкаторжан і зсильнопоселенців, надавало їм матеріальну допомогу, організовувало лекції та доповіді, займалося збиранням, збереженням і вивченням матеріалів революційного руху. Всеукраїнська рада видала «Популярну історико-революційну бібліотеку в нарисах, спогадах, біографіях», журнал «Шляхи революції» (1925-1927). За постановою Політбюро ЦК КП(б)У від 2 червня 1935 р., згідно з якою склад товариства вважався «засміченим контрреволюційними елементами, що підпали під репресії», Всеукраїнській раді заборонялося вести самостійну видавничу роботу. Видавництво підлягало ліквідації. Заборонялося також організовувати доповіді, лекції, провадити будь-яку масово-політичну роботу без санкції ЦК КП(б)У в кожному окремому випадку. Відділу культури і пропаганди ЦК КП(б)У доручалося перевірити літературу, що була видана товариством, і перебудувати роботу музеїв товариства. 13 липня 1935 р. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про ліквідацію справ Всеукраїнської ради Всесоюзного товариства політкаторжан і зсильнопоселенців. Особові справи членів товариства, вивезені з України німецькими військами під час Другої світової війни, згодом виявлено серед трофейних матеріалів. За розпорядженням заступника начальника Головного архівного управління Міністерства внутрішніх справ СРСР від 11 липня 1946 р. їх передали на зберігання із Центрального державного (Окремого) архіву СРСР (м. Москва) до архіву Української філії Інституту Маркса-Енгельса-Леніна при ЦК ВКП(б).
Анотація
Особові справи членів українського відділення Всесоюзного товариства політкаторжан і зсильнопоселенців: анкети з фотокартками; особові картки обліку; автобіографії, партійні характеристики, довідки з роботи про громадське навантаження членів товариства; заяви членів товариства у Центральну і Всеукраїнську ради Всесоюзного товариства з проханням прийняти до товариства, відправити на лікування, про необхідність призначення пенсій, про сплату членських внесків; витяги з протоколів засідань анкетної, ветеранської та перевірочної комісій; листування Всеукраїнської ради товариства із наркоматами соціального забезпечення та охорони здоров’я УРСР, комісіями по партійній чистці, Центральною радою товариства з питань затвердження членства, надання одноразової матеріальної допомоги, призначення персональних пенсій, влаштування на лікування; архівні довідки про підтвердження перебування в ув’язненні за революційну діяльність за часів царату. У фонді є справа Г. Петровського, який з 1919 до 1938 р. очолював Всеукраїнський центральний виконавчий комітет.