Головна /  Путівник /  Фонди політичних партій і організацій та підвідомчих їм установ /  Центральний комітет Комуністичної партії Галичини, м. Станіслав

Центральний комітет Комуністичної партії Галичини, м. Станіслав

Фонд
9
Дати
1919–1921
Кількість описів
2
Кількість справ
113
Історична довідка
Створена у лютому в 1919 р. у м. Станіславі на нелегальній крайовій конференції підпільних комуністичних організацій і груп Східної Галичини під назвою Комуністична партія Східної Галичини (КПСГ). 1 червня 1919 р. загальні збори комуністів-галичан у м.Києві обрали Комітет Компартії Східної Галичини і Буковини. КПСГ була представлена у Виконкомі Комінтерну. В липні 1920 р. її делегати брали участь у роботі ІІ Конгресу Комінтерну. Під час існування Галицької Соціалістичної Радянської Республіки (липень-вересень 1920 р.) КПСГ реорганізована в Компартію Галичини (КПГ). Анексія Польщею Східної Галичини, а згодом і Західної Волині, внесла суттєві корективи в діяльність КПСГ, яка з 1921 р. стала складовою частиною Комуністичної робітничої партії Польщі (КРПП). За рішенням ІІ з’їзду КРПП (вересень-жовтень 1923 р.) КПСГ була перейменована на Комуністичну партію Західної України (КПЗУ), яка поширювала свою діяльність на Волинь, Полісся, Холмщину, Підляшшя.
Анотація
Протоколи засідань, постанови Політбюро і Оргбюро ЦК КП(б)У, нарад, листування ЦК КП(б)У з ЦК РКП(б) про роботу в Галичині (1919 р.), діяльність і розпуск ревкому Галичини і Буковини, створення організаційного бюро КПСГ і Буковини, утворення в Галичині нелегального партійного центру. Акт об’єднання Компартії Прикарпаття і Компартії Галичини і Буковини (1920 р.). Маніфест ЦК КПСГ до українських робітників і селян (1921 р.), протоколи зборів осередків КПСГ. Статути КПГ та інструкції про організацію осередків, протоколи пленуму, засідань Політбюро, Оргбюро ЦК КПГ, схема організації секретаріату ЦК КПГ (1920 р.), звіт про роботу єврейської секції ЦК КПГ. Звіти, інформації ЦК КПГ до ЦК КП(б)У про політичне становище, партійну роботу в Галичині. Декрети, відозва, звіт та бюлетень Галревкому про політичне становище, накази Галревкому та його ліквідаційної комісії щодо евакуації ЦК КПГ і Галревкому. Документи вищого партійного суду, вищої партійної школи при ЦК КПГ (програми лекцій), статут бібліотеки ЦК КПГ і бібліотечний каталог, накази по канцелярії, вхідне листування ЦК КПГ, фінансові документи. Протоколи засідань, звіти Тернопільського, Бучацького, Заліщицького, Золочівського, Чортківського, Борщівського, Гусятинського, Скалицького, Збаразького, Підгаєцького повітових комітетів, комуністичних осередків при ЦК КПГ і Галревкомі, листування з питань партійної роботи. Заяви про вступ до партії, партійні посвідчення, мандати, списки членів та кандидатів комосередків, статистичні дані про склад КПГ. Документи про організацію Галицької комуністичної спілки молоді. Меморандум організаційного комітету групи українських комуністів «Каменяр». Копії доповідної записки В. Винниченка до ЦК РКП(б) про позицію закордонної групи українських комуністів щодо чергових завдань політики в Україні та його листа до української інтелігенції. Акти передачі справ крайового комітету КПСГ – КПГ до ЦК КП(б)У. (травень-листопад 1920 р.).