Головна /  Путівник /  Фонди політичних партій періоду Української революції /  Українська комуністична партія (УКП) (1920-1925) (об’єднаний фонд)

Українська комуністична партія (УКП) (1920-1925) (об’єднаний фонд)

Фонд
8
Дати
1919–1925
Кількість описів
1
Кількість справ
194
Історична довідка
Українська комуністична партія (УКП) виникла в результаті неодноразових розколів в рядах Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП). Наприкінці 1918 – початку 1919 рр. створилася «ліва» фракція УСДРП, яка на VІ конгресі цієї партії (10-12 січня 1919 р.) утворила Українську соціал-демократичну робітничу партію «незалежних». Після її розколу частина «незалежників» на установчому з’їзді в Києві 22-25 січня 1920 р. проголосили себе самостійною партією та прийняли нову назву - Українська комуністична партія (УКП). На з’їзді була прийнята програма новоствореної партії, в якій окреслювались її основні політичні вимоги, зокрема самостійна УСРР; єдина комуністична партія в Україні як рівноправна секція Комуністичного інтернаціоналу; українська Червона армія; самостійний український профспілковий центр із входженням його в Профінтерн. Як легальна партія УКП брала участь у виборах до рад і профспілкових органів. У 1923 р. в УКП утворилася «ліва» фракція, яка заявила про підтримку ідеологічних засад КП(б)У. 24 грудня 1924 р. Президія виконкому Комінтерну прийняла рішення про розпуск УКП та її лівої фракції. Останній, IV з’їзд УКП, що відбувся у м.Харкові 1-4 березня 1925 р., затвердив рішення про розпуск партії. Частина її членів після саморозпуску вступила до КП(б)У.
Анотація
Стенограма, резолюції І установчого з’їзду УКП. Організаційний статут і програма УКП. Документи ІІ, ІІІ, ІV з’їздів, конференцій, пленумів, нарад, засідань Політбюро, Секретаріату ЦК УКП. Резолюції ліквідаційного з’їзду лівої фракції УКП;телеграми з’їзду до Виконкому Комінтерну, ЦК РКП про ліквідацію лівої фракції УКП. Циркуляри, накази, листи та інструкції ЦК УКП з питань організаційно-партійної роботи, участі у виборах до місцевих Рад, на Всеукраїнський з’їзд Рад, перереєстрації членів партії, переведення членів УКП на військове положення, організації осередків, утворення повітових та губернських органів партії. Листування Центрального Комітету УКП з представником ЦК УКП в Москві Г. Лапчинським про хід Всеросійської конференції РКП(б), взаємовідносини з РКП(б), КП(б)У, стан внутрішньопартійної роботи та інших питань. Доповіді членів ЦК УКП про політичне становище на Волині та в Галичині, утворення і діяльність Компартії Східної Галичини, Галицького революційного комітету. Копії листа міністра закордонних справ Української Народної Республіки про становище в Україні, статути Всеукраїнської соціалістичної спілки та Української національно-державної спілки, ультиматум революційно-повстанського комітету Українському радянському уряду, доповідь Директорії УНР про військово-політичне становище в Подільській губернії, надіслані Подільським губкомом УКП до ЦК УКП. Відкритий лист ЦК УКП в ЦК КП(б)У з питання об’єднання з КП(б)У. Листи члена ЦК УКП А. Річицького до губкомів, повітових організацій, членів УКП про міжнародне та внутрішнє становище, тактику партії, до редакції газети «Комуніст» з приводу виходу членів УКП з партії. Тези статей А. Річицького. Постанова ЦК УКП про партійний суд. Протоколи засідань Центрального партійного суду та матеріали до них. Протоколи засідань закордонної групи УКП. Протоколи, резолюції з’їзду представників українських громад у Німеччині, спільного засідання Закордонної групи УКП з представниками Компартії Німеччини та Західноєвропейського бюро Комінтерну. Листи, доповідні записки, заява члена Закордонної групи УКП В. Винниченка в ЦК РКП(б), ЦК КП(б)У та ЦК УКП. Листи, звернення ЦК УКП до Виконкому Комінтерну, ЦК КП(б)У, ВЦВК, ДПУ СРСР, прокуратури УСРР, до редакції газети «Вісті» з приводу арештів та утисків членів ЦК УКП. Звернення ЦК УКП до робітників та селян - членів Катеринославської та Харківської організацій УКП із закликом протесту проти арештів та переслідувань членів УКП. Документи Правобережного бюро ЦК УКП, Чорноморсько-Кубанського крайового комітету УКП; Волинської, Донецької, Запорізької, Катеринославської, Київської, Миколаївського, Подільської, Полтавської, Харківської губернських організацій УКП. Звіт члена Партійної комісії А. Драгомирецького про розподіл грошової суми, яка була надана ЦК КП(б)У для розпуску УКП.