Головна /  Путівник /  Фонди політичних партій і організацій та підвідомчих їм установ /  Центральний комітет Комуністичної партії Західної України (ЦК КПЗУ) (1923-1938)

Центральний комітет Комуністичної партії Західної України (ЦК КПЗУ) (1923-1938)

Фонд
6
Дати
1917–1936
Кількість описів
2
Кількість справ
1027
Історична довідка
Комуністична партія західної України (КПЗУ) діяла з 1923 р. як крайова автономна організація, мала представництво в польській секції Виконавчого комітету Комуністичного інтернаціоналу (ВККІ). Як автономна частина Комуністичної робітничої партії Польщі (з 1926 р. перейменована на Комуністичну партію Польщі), КПЗУ провела ряд конференцій і з’їздів (1921, 1925, 1928, 1934 рр.), обрала Центральний Комітет, спрямовувала діяльність ряду масових організацій, зокрема комсомолу Західної України, філіалу Міжнародної організації допомоги борцям революції (МОДР), Союзу пролетаріату міст і сіл Східної Галичини (1922-1924 рр.), Українського робітничо-селянського об’єднання (1931-1934 рр.). Відповідно до постанови ВККІ від 16 серпня 1938 р. про розпуск Комуністичної партії Польщі, КПЗУ припинила своє існування.
Анотація
Документи ІІ (1925 р.), ІІІ (1928 р.), ІV (1934 р.) з’їздів КПЗУ. Стенограми, постанови ІІ, V, VІІ, VІІІ, ІХ конференцій та пленумів; документи Політбюро і Секретаріату КПЗУ. Протоколи наради працівників окружних партійних комітетів КПЗУ (1927 р.). Директиви, доповідні записки, звіти, листування ЦК КПЗУ з ЦК КП(б)У, ЦК Компартії Польщі, Закордонним бюро допомоги (ЗБД) КПЗУ з питань внутрішньопартійного життя; підпільної партійної роботи; політико-економічного становища Західної України, Буковини, Бессарабії; боротьби проти націонал-ухильництва («шумськізму»); профспілкового і страйкового рухів; виборчої кампанії. Резолюції, доповідні записки ЦК КПЗУ щодо діяльності Компартії Західної Білорусії. Документи відділів ЦК КПЗУ: агітації і пропаганди; земельного (звіти 1933 р.); жіночого; військового. Звіти про політичну і організаційну роботу єврейських партійних організацій Західної України. Протоколи засідань ЗБД КПЗУ, листування ЗБД з ЦК КП(б)У, ДПУ з питань переміщення підпільних працівників, збору коштів. Листування ЦК КПЗУ з представництвом Компартії Польщі при ВККІ (1929-1930 рр.). Заяви і доповідні записки членів КПЗУ до ЦК Компартії Польщі з приводу розколу в партії. Листування членів КПЗУ з ЦК КП(б)У з питань партійно-політичної роботи серед населення Західної України, редакцією газети «Наша правда». Звіти підпільних працівників-членів КПЗУ про роботу в Рівненському, Луцькому, Ковельському, Львівському та інших округах Західної України. Звіти, довідки, доповідні записки про роботу Коломийського, Перемишльського, Тернопільського, Старосамбірського, Стрийського, Львівського, Волинського, Ковельського, Холмського, Рівненського, Луцького, Станіславського окружкомів КПЗУ. Звіт Тернопільської та резолюції Львівської окружних партійних конференцій. Бюлетені, відозви окружкомів КПЗУ. Статистичні дані про склад окружних партійних організацій КПЗУ (1923-1934 рр.). Резолюції VІІ пленуму ВККІ, постанова польської комісії Комінтерну про опозицію в Компартії Польщі. Доповідна записка ЦК КП(б)У до Комінтерну та ЦК Компартії Польщі про помилки ЦК КПЗУ у національному питанні. Документи ІІ, ІІІ, ІVз’їздів Компартії Польщі. Листи Ф. Дзержинськогодо ІІІ з’їзду Компартії Польщі. Постанови, резолюції політбюро ЦК Компартії Польщі (1927-1931 рр.). Резолюції ЦК Компартії Польщі і народних зборів в м. Хуст, відозви про роботу КПЗУ, політичних партій в Закарпатті, проголошення приєднання Закарпаття до Західної України (1919 р.). Бюлетень представництва Компартії Польщі при ВККІ; інформаційні бюлетені Компартії Польщі з питань міжнародного становища, розвитку робітничого руху в Польщі і Західній Україні. Звіти окружних комітетів Компартії Польщі (1931-1935 рр.). Документи Польської партії соціалістів; Комуністичної партії Східної Галичини (КПСГ); Української соціал-демократичної партії (1923-1926 рр.); Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО); Українського селянського об’єднання (УСО); української фракції Робітничої (Комуністичної) партії Америки; єврейської партії «Труд» (1932-1933 рр.). Резолюції партконференції і ІІ пленуму ЦК Компартії Західної Білорусії щодо виступів Л. Троцького проти ЦК РКП(б) та ситуації, що склалася в Компартії Німеччини (1928 р.), бюлетені ЦК (1927-1929 рр.). Звіти комітетів профспілок про роботу організацій, страйковий рух, становище робітників і селян Західної України. Доповідні записки про страйки, демонстрації та роботу профспілок у Польщі. Звіти організацій Червоного Хреста про допомогу голодуючим і політемігрантам Західної України. Звернення до українських громадян Українського громадського комітету в Празі (24 квітня 1923 р.); бюлетень марксистської групи при «Соціалістичній громаді ім. Драгоманова» в Празі; бюлетень і журнал культурно-просвітницького об’єднання українських робітників у Німеччині. Протокол пленуму Конгресу українського студентства Західної України. Документи студентського товариства «Громада» (1923-1925 рр.); Центральної спілки українського студентства (ЦЕСУС) (1923-1926 рр.), «Ділового об’єднання поступового студентства» (ДОСП) про діяльність організації (1924-1935 рр.). Статті, нариси, статистичні та інші матеріали про економіку, освіту населення західноукраїнських земель у складі Польщі, з національного та земельного питань. Газети «Земля і воля», «Карпатська правда», «За єдність пролетаріату», «Світло марксизму», «Усівець», «Усівський голос», «Красная помощь», «Червоний сцяг» (орган ЦК Компартії Західної Білорусії). Журнали «Партійник», «Молодий Спартак», «Політв’язень Західної України», «Революційний поборовець», «Ударник», «Кадровик», «Большевик» (орган ЦК Компартії Західної Білорусії).