Головна /  Путівник /  Колекції документів /  Комісія з історії громадянської війни при Центральному комітеті Комуністичної партії України (більшовиків), м.Київ (1931-1938), м. Київ

Комісія з історії громадянської війни при Центральному комітеті Комуністичної партії України (більшовиків), м.Київ (1931-1938), м. Київ

Фонд
5
Дати
1917–1938
Кількість описів
1
Кількість справ
384
Історична довідка
Створена в 1930-ті роки у зв’язку з підготовкою узагальнюючої колективної праці «История гражданской войны в СССР», підготовленої до друку Секретаріатом Головної редакції з історії громадянської війни (тт.1-2) та Інститутом марксизму-ленінізму при ЦК КПРС. Робота була написана на основі документальних публікацій та документів, які зберігалися в центральних і місцевих партійних і державних архівах, преси того часу, мемуарів, наукових досліджень. Секретаріат комісії з історії громадянської війни займався підготовкою матеріалів до цієї багатотомної праці. У 1938 р. Секретаріат комісії було ліквідовано, а матеріали передано з ЦК КП(б)У до Інституту історії партії і Жовтневої революції на Україні при ЦК КП(б)У з метою їх зберігання, розробки, опрацювання та подальшої передачі Центральній комісії з історії громадянської війни у Москві, де на Інститут марксизму-ленінізму при ЦК КПРС було покладено завдання завершення 3-5 томів «Истории гражданской войны в СССР». (Видання виходило протягом 1937-1960 рр.).
Анотація
Рукописи, спогади, анкети, автобіографічні дані учасників подій 1917-1921 рр. Хронологічний покажчик головних подій на польському фронті. Листування про видання спогадів, про німецькі листівки 1918 р. Статті з історії 44-ї Київської та 45-ї Червонопрапорної стрілецьких дивізій. Документи Центральної Ради і Ради народних міністрів УНР. Наказ Центрального військово-революційного комітету про повстання (1918 р.). Витяг з наказу про угоду між РРФСР та Румунією про залишення Румунією Бессарабії (1918 р.). Офіційне повідомлення Центрального страйкового комітету про страйки на залізницях. Копії протоколів допитів С. Косіора на суді. Звіт генштабу Української Держави про підпільну діяльність більшовиків в Україні (1918 р.). Передруки документів про політику гетьманського уряду. Копія заповіту гетьмана П. Скоропадського (1918 р.). Накази, звернення, оголошення австро-німецького командування. Повідомлення про зайняття м. Херсона червоними військами. Накази Революційної військової ради по військах 1-ї Кінної армії, Тимчасового радянського уряду і коменданта м. Києва. Тези ЦК РКП про польській наступ (1920 р.). Оперативні зведення військових комісарів про бойові дії на Південному фронті. Списки загиблих більшовиків і партизанів Звенигородщини (1920 р.). Передруки документів про повстанський рух в Україні, про загони Н. Махна, Ю. Тютюнника, М. Шляхового, Струка, Зеленого, М. Григор’єва (1919-1920 рр.). Передруки з перекладних матеріалів про дискусії у Французькому парламенті, про політику Франції в Росії, про польську інтервенцію в Україну (1919-1920 рр.). Передруки документів про ситуацію в Криму, про розвиток молодіжного руху, про стан економіки та продовольчого питання в Україні. Доповіді Закордонного відділу Державного політичного управління у Східній Галичині (1920-1922 рр.). Фотознімки радянських партійних, комсомольських, військових діячів; загонів Червоної армії; учасників підпільної і партизанської боротьби; мітингів, конференцій, засідань; загиблих робітників заводу «Арсенал»; діячів Центральної Ради, гетьманського уряду; підписання Брестського миру. Військові карти, схеми. Фотознімки газет. Передруки газетних матеріалів про стан робітничого руху; діяльність боротьбистів; прорив польського фронту (1919-1920 рр.).