Головна /  Путівник /  Фонди громадських організацій /  Комісія допомоги українському студенству (КоДУС), м.Мюнхен (1945-2012)

Комісія допомоги українському студенству (КоДУС), м.Мюнхен (1945-2012)

Фонд
338
Дати
1945–2012
Кількість описів
1
Кількість справ
297
Історична довідка
Комісія допомоги українському студентству (КоДУС) – благодійна організація, створена для надання матеріальної допомоги українській студіюючій молоді в еміграції. Комісія допомоги українському студентству заснована 26 листопада 1940 р. у Кракові за ініціативи В. Кубійовича та В.Глібовицького. Упродовж перших років КоДУС опікувався українською студентською молоддю на теренах під німецькою окупацією. Після капітуляції Німеччини 20 серпня 1945 р. проф. З. Кузеля з колегами професорами Є. Храпливим і Р. Димінським відновили діяльність КоДУСу в західнонімецькому місті Фюрт. До складу Комісії увійшли: професор В. Доманицький від Українського технічно-господарського інституту (УТГІ), професор В. Лаба від Української богословської академії, професор Б. Андрієвський від Української санітарно-харитативної служби, секретар Українського вільного університету (УВУ) А. Фіголь, представники Центрального представництва української еміграції (ЦПУЕ) професори Т. Волошин і Р. Димінський, представник Центрального емігрантського студентського союзу (ЦЕСУС) у Мюнхені О. Питляр та представник студентів-політв’язнів І. Дутко. Крім того, Комісія створила п’ять окремих філій КоДУС в містах Аусбурзі, Ганновері, Мюнхені, Регенезбурзі та Тюбінгені й відкрила дев’ятнадцять окремих представництв. З початком 1948 р. відкрилося окреме представництво КоДУС у Канаді, яке поставило собі за мету опіку над студентами місцевих вищих шкіл. Загалом, Комісія активно працювала над поширенням допомогових акцій в Америці, Бельгії, Великобританії, Голландії, Іспанії, Італії, Франції, Швейцарії та Швеції. Навесні 1949 р. колишній член Контрольної комісії КоДУС інженер П. Демидюк заснував представництво КоДУС в Австралії. У червні 1951 р. Центральне представництво КоДУС переїхало з м. Фюрт в м. Сарсель у Франції. У зв’язку з цим мюнхенська філія КоДУС перекваліфікувалась на представництво КоДУС в Німеччині. У першій половині 1960-х рр. Комісія взяла участь в організації двох Європейських з’їздів українських студентів – в Парижі у 1963 р. та Лювені в 1965 р., частково оплативши видатки на їх проведення. Комісія також брала участь у національно-освітній виховній роботі серед української молоді. У співпраці з УВУ, КоДУС організувала участь своїх стипендіатів у літніх курсах українознавства. Крім того, за підтримки КоДУС, проводилися тематичні семінари та дискусійні вечори. Так, наприклад, у грудні 1968 р. в Парижі відбувся вечір, присвячений поезії «шестидесятників». У 1970 р. традицію продовжив вечір читань та інтерпретацій поезій Л. Костенко, який виявився настільки успішним, що у липні того ж року його провели повторно на курсах українознавства в УВУ. У 1980-х рр. активної діяльності КоДУС не спостерігалося. На тлі загального спаду активності КоДУС у 1990-х роках, ефективною допомоговою роботою вирізнялось представництво КоДУС в Австралії під головуванням Я. Микитюка, яке зі збірок в Австралії призначало стипендії українським студентам у Польщі та Румунії. Останні загальні збори КоДУС відбулися 22 липня 2012 р. в Мюнхені. Виконавши вимоги попередніх зборів та вичерпавши всі кошти, зважаючи на поважний вік працівників Комісії, учасники зборів проголосували за ліквідацію КоДУС.
Анотація
Протоколи загальних зборів, засідань Президії КоДУС та додатки до них; списки студентів та стипендіатів, яким виплачено допомогу. Протоколи засідань Контрольної комісії КоДУС, акти перевірянь діловодства та ведення каси, фінансові звіти, звіти зі збіркових акцій, річні баланси та кошториси бюджету; документи з обліку надходжень та витрат коштів КоДУС та представництва КоДУС в Австралії. Інформаційні повідомлення, оголошення, статті (вирізки з газет) та звідомленнями з діяльності КоДУС, які публікувались в українських газетах в еміграції, або виходили окремими виданнями. Листування центрального представництва КоДУС та представництва КоДУС в Австралії з іншими українськими допомоговими організаціями в еміграції, філіями КоДУС в країнах Європи та Америки, меценатами, добродійниками, збирачами пожертв та українськими студентами вищих учбових закладів світу; з кандидатами на отримання стипендій і колишніми стипендіатами з питань збору коштів на користь українського студентства, призначення та повернення стипендій, діяльності КоДУС.